Uitkeringsinstanties over de hele wereld spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van individuen en gezinnen en het bevorderen van deelname aan zowel de maatschappij als de arbeidsmarkt. Capgemini ondersteunt op dit moment al verscheidene nationale uitkeringsinstanties bij deze werkzaamheden via de oplossing EnablesWel.
 
Deze overheidsinstanties hebben behoefte aan dit uitgebreide gamma aan mogelijkheden om een ingewikkeld scala aan interacties te beheren. Ze hebben te maken met zeer uiteenlopende behoeften, mogelijkheden en verwachtingen, van daklozen en zieken tot studenten en gepensioneerden die ze in goede banen moeten leiden. Daarnaast moeten ze echter ook het hogere bedrag aan betaalde uitkeringen en de gestegen kosten voor het verstrekken van deze uitkeringen aan burgers beheren. Deze burgers worden op hun beurt ook steeds digitaler en veeleisender.