De diversiteit en vindingrijkheid van Europa maken innovatie in de publieke sector mogelijk, maar wat kunnen lidstaten doen om de verwachtingen van burgers waar te maken? Met de eGovernment Benchmark wordt bekeken hoe overheidsdiensten ‘twee keer zo goed kunnen functioneren, in de helft van de tijd, voor half zoveel geld.’