Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie

Het doel van dit onderzoek is door middel van een eigen ontwikkeld Shared Service Center (SSC) evaluatie model en op basis van data, onderzoeken in hoeverre SSC‟s de initiële doelen halen en op welke organisatorische dimensies mogelijk verbeterpotentieel ligt.

Op basis van kwalitatieve data, gebaseerd op de percepties van SSC managers, werden SSC ontwikkelingsniveaus gevraagd. Deze ontwikkelingsniveaus zijn gebaseerd op verschillende SSC evolutiemodellen, van o.a. prof. H. Strikwerda en het INK model, waarin veelvuldig een ontwikkeling werd geschetst op basis van vijf ontwikkelingsniveaus. De SSC ontwikkeling wordt gevraagd op basis van vijf organisatorische dimensies; Strategie en Organisatie, Personeel, IT, Processen, Afnemers. Elk van deze vijf organisatorische dimensies werd geoperationaliseerd in een aantal vragen. De verschillende vragen kende vervolgens vijf stellingen. Deze vijf stellingen stellen het SSC ontwikkelingspad voor. Zo’n ontwikkelingspad stelt een ontwikkeling voor van ‘het minst ontwikkelde niveau’ tot ‘het meest complexe en ontwikkelde niveau’. De respondent is hierop gevraagd aan te geven wat het beste zijn huidige niveau weergeeft, alsook wat zijn ambities met het SSC zijn.