Hiervoor moeten experimenten worden uitgevoerd, op basis waarvan ontwikkelaars snel kunnen leren en aanpassingen kunnen doorvoeren. En bovendien moet rigoureus afscheid worden genomen van de traditionele ‘watervalbenadering’ van softwareontwikkeling. Transformatie is nooit eenvoudig, maar er is veel flexibiliteit te winnen voor de bedrijfsvoering en IT, waardoor voor het hele bedrijf voordelen op velerlei terreinen kunnen worden gerealiseerd.

Elke organisatie doorloopt een ander traject voor de transformatie naar een digitale onderneming die thuis is in de cloud. En het kan een hele uitdaging zijn om het beste transformatietempo te bepalen: snel, sneller of snelst.

Hierbij bewijst de expertise van partners zoals Capgemini en Pivotal haar waarde. Wij bieden bedrijven een uniforme aanpak gericht op een transformatie die de IT-functie agile en flexibel maakt. Capgemini heeft de benodigde ervaring en expertise in huis om organisaties te helpen succesvol te zijn met DevOps. Capgemini begrijpt dat DevOps een traject is dat begint met een beperkt aantal werklasten, die gericht zijn op het ontwikkelen van een solide fundament dat schaalbaar is en snel en efficiënt kan worden uitgebreid naar andere taken. Deze aanpak maakt uiteindelijk een standaardisering mogelijk die geen extra beperkingen oplegt. DevOps is succesvol dankzij het vermogen tot voortdurende verbetering en stimulering van leren, uitwisselen en aanpassen binnen de hele organisatie.