Doorlopende auditdiensten

Publish date:

Een essentieel onderdeel van governance, risicomanagement en naleving

Lekt er bij uw bedrijf geld weg vanwege een gebrekkige governance en controle?

De afgelopen jaren hebben de meeste bedrijven flink geïnvesteerd in een sterke governance, strikt risicomanagement en een duidelijke borging van naleving. Ze blijven echter onder enorme druk staan van klanten, aandeelhouders en medewerkers om hun verantwoordingsplicht te versterken, ethische praktijken te tonen en direct in te spelen op veranderende wetgeving.

Het is ondanks de benodigde investeringen en bestaande druk mogelijk dat er bij uw bedrijf geld weglekt vanwege een gebrekkige governance en controle, wat leidt tot dubbele betalingen of te veel betaalde bedragen aan leveranciers en aangetaste inkomstenstromen door andere soorten lekken.

Concurrent Audit Services

File size: 551,23 KB File type: PDF