Digitale technologie is de nieuwe grote innovatie in de maakindustrie

Publish date:

Digitale productie gaat over het via gebruikmaking van data systematisch ontdekken, begrijpen en elimineren van elementen die de prestatie belemmeren.

In de verschillende sectoren zijn operationele managers tot het inzicht gekomen dat digitale technologie inderdaad heeft geleid tot een nieuwe golf van mogelijkheden tot prestatieverbetering. IoT-technologieën maken het mogelijk om de schat aan gegevens die tot nu toe in productieapparatuur zijn ingesloten te benutten, zodat de betrouwbaarheid, prestatie en flexibiliteit ervan wordt verbeterd. De eerste initiatieven voor pilotprojecten hebben laten zien dat digitale technologieën helpen om voort te bouwen op de basis die is gelegd door lean productie en om deze voordelen uit te breiden naar de gehele infrastructuur of zelfs naar de totale toeleveringsketen.

Bedrijven realiseren dat voor het opschalen na de eerste succesvolle pilotprojecten ze de eeuwige kloof tussen IT en operationele technologie moeten zien te overbruggen. Ze moeten een naadloze integratie van alle productieprocessen bewerkstelligen en tegelijkertijd de flexibiliteit en schaalbaarheid aanzienlijk verbeteren. Op dit vlak maken IoT-technologieën het opnieuw mogelijk om te voorzien in een progressieve transitie. Hierbij wordt gestart met zeer krachtige analyseoplossingen die naast de bestaande productieprocessen worden geïmplementeerd en die stap voor stap een modern platform voor productieprocessen bouwen.

De technologie is echter alleen een middel om dit mogelijk te maken. Digitale transformatie vraagt daarnaast om een ingrijpende verandering van beheerpraktijken, waarbij op data gebaseerde beslissingen de norm worden. Dit vereist dat data-analisten zich weg moeten bewegen van de IT-afdeling en zeer nauw betrokken moeten raken bij de productieprocessen en de mogelijkheden van het operationele platform moeten benutten om constant de ondersteunende analyses en applicaties te verbeteren. De digitale revolutie zal niet alleen beperkt blijven tot de processen maar zal daarentegen de gehele levenscyclus van productiemiddelen bestrijken.

Digital twins korten bij complexe productiefaciliteiten de tijd in die nodig is om het eerste product te produceren en maken het mogelijk om proactief de gehele levenscyclus ervan te beheren. De volgende stap gaat niet alleen om het optimaliseren van de productie van een bepaald product, maar ook op het inkorten van de marktintroductietijd van de steeds sneller veranderende producten die steeds specifieker op het segment inspelen.

Digital, the next big thing...

File size: 1,41 MB File type: PDF

Related Resources

Digital

De kloof in digitaal talent: doen bedrijven voldoende?

Een onderzoeksrapport dat gezamenlijk door Capgemini en LinkedIn is opgesteld, laat zien dat...

Aanbevolen expert

Pascal Brosset

EVP-CTO, Digital Manufacturing