Digitale productiefaciliteiten in de nutssector: waardecreatie door digitalisering van productie

Publish date:

Digitale productiefaciliteiten in de nutssector zorgen voor substantiële verlaging van productiekosten en milieu-impact.

Nutsbedrijven over de hele wereld maken gebruik van digitale technologieën om hun efficiency te verbeteren en hun productie te verhogen. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat er indrukwekkende rendementen worden behaald, maar wij wilden een completer beeld krijgen van de waarde en voordelen van digitale productiefaciliteiten. Daarom hebben wij wereldwijd 200 senior executives van nutsbedrijven met een jaaromzet van ruim 800 miljoen euro geïnterviewd om meer te weten te komen over hun initiatieven op dit gebied.

Uit ons onderzoek (dat op deze pagina kan worden gedownload) blijkt dat nutsbedrijven verwachten dat digitale productiefaciliteiten stapsgewijze prestatieverbetering op alle kerngebieden van de productie mogelijk zullen maken. Vooral cruciale kostenposten zullen worden verlaagd, zodat een enorme daling van de jaarlijkse productiekosten kan worden gerealiseerd. Een casestudy in dit rapport toont aan dat een gemiddelde warmtekrachtcentrale in de VS circa 20 miljoen dollar kan besparen op de jaarlijkse productiekosten. Ook hebben wij vastgesteld dat digitale productiefaciliteiten dankzij verbetering van de brandstofefficiëntie de wereldwijde COuitstoot met 625 miljoen ton kunnen terugdringen. Dat staat gelijk aan 28,6 miljard meer bomen op aarde of het neutraliseren van de jaarlijkse uitstoot van 133 miljoen passagiersvoertuigen.

Uit onze analyse van digitale productiefaciliteiten in acht landen op drie continenten blijkt dat Europa en de VS koplopers zijn en dat China en India een inhaalslag plannen. Een andere uitkomst van ons onderzoek is dat het gebrek aan digitale volwassenheid’ bij nutsbedrijven de realisatie van het volledige potentieel van ‘digitale productiefaciliteiten in de weg staat. Ons onderzoek toont aan dat digitale volwassenheid een nutsbedrijf in staat stelt aanmerkelijk betere resultaten te behalen met digitale productiefaciliteiten en 33% extra te besparen op cruciale kostenposten. Op grond van een analyse van de onderzoeksgegevens en onze ervaring in het werken met nutsbedrijven over de hele wereld, presenteren wij in deze whitepaper een actiepakket waarmee nutsbedrijven hun digitale volwassenheid kunnen verbeteren en het volledige potentieel van hun digitale productiefaciliteiten kunnen realiseren

Digitale productiefaciliteiten...

File size: 6,00 MB File type: PDF