In onze vorige rapporten schetsen we het vooruitzicht van de ‘Vallei der doden’. Traditionele organisaties zullen uiteindelijk hun ondergang tegemoet gaan als ze er niet in slagen om tijdig een oplossing voor ontwrichting te vinden. Wat moeten organisaties doen om in dit tijdperk van digitale ontwrichting succes te boeken? Het betreft organisaties zoals waarschijnlijk de uwe, die niet stammen uit de tijd van Web 2.0 en geen namen hebben zoals Spotify of Dropbox.

In deze context doen namen er niet toe (andere modewoorden zullen waarschijnlijk in de nabije toekomst hun intrede doen). Waar het wel om gaat, is de richting die nu overduidelijk wordt. De marketeers noemen het de ‘Lean Startup’. De IT-afdelingen spreken van DevOps. De managementexperts hebben het over managementinnovatie. Al deze partijen hebben hetzelfde voor ogen: stop met het verkwisten van tijd van mensen, stel de menselijke component centraal en geef innovatie een impuls. Goede ideeën over hoe er lering kan worden getrokken uit digitale ontwrichtende factoren ontstaan niet uit het niets. Wij stellen DevOps voor als methode en holistische benadering om de digitale ontwrichting te overleven en er de vruchten van te plukken.