De herziene Richtlijn Betalingsdiensten (PSD2) is het meest recente voorschrift van de EU in het kader van wetgeving die moderne, efficiënte en voordelige betaaldiensten mogelijk maakt. Verder heeft de wetgeving als doel consumenten en bedrijven in Europa beter te beschermen. Banken zijn verplicht PSD2 na te leven. Maar om ervoor te zorgen dat banken met hun tijd meegaan, zouden ze PSD2 niet slechts als verplichting moeten beschouwen, maar als mogelijkheid om waarde te scheppen.