Digitale daadkracht is een kwestie van doen.

De noodzaak om de zorg in Nederland drastisch te hervormen wordt steeds sterker gevoeld. Met de presentatie van de Nationale Implementatie Agenda voor eHealth zijn de verwachtingen, ook door de verantwoordelijke minister, hooggespannen. De digitale revolutie, zoals we die in het dagelijks leven van webwinkels, smartphones, sociale netwerken en mobiel bankieren ervaren, zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke hervormingen. Politiek en bestuurlijk wordt er veel verwacht en technologisch wordt er veel beloofd en voorspeld.