Het betalingsverkeer is altijd aan verandering onderhevig die in sterke mate het gevolg is van wet- en regelgeving en innovatie. In het afgelopen decennium is de infrastructuur van het betalingsverkeer op lokaal, regionaal en mondiaal niveau steeds meer gestandaardiseerd, terwijl de betalingen zelf een meer internationaal karakter hebben gekregen. De branche heeft te maken met nieuwe concurrentie uit niet-bancaire hoek en een toenemende regeldruk ter bescherming van consumenten. Banken hebben als reactie hierop hun creativiteit vergroot, zijn wendbaarder geworden en hebben hun bedrijfsmodel voor het betalingsverkeer uitgebreid. Hoe kunnen banken winstgevende groei behalen in het betalingsverkeer? Capgemini heeft banken geholpen te investeren in nieuwe producten en diensten op het gebied van betalingen die snel kunnen worden uitgerold. Tegelijkertijd berusten ze op een beveiligde, wendbare, geïndustrialiseerde en kosteneffectieve infrastructuur van de betalingsverwerking.