Diensten voor risico en naleving IT

Publish date:

Staat uw IT bloot aan risico’s en is er gebrek aan naleving?

De afgelopen jaren hebben de meeste bedrijven flink geïnvesteerd in een sterke governance, strikt risicomanagement en een duidelijke borging van naleving. Ze blijven echter onder enorme druk staan door de bedreigingen van de externe omgeving en hun interne partijen die van het management eisen dat ze altijd alles weten van de risico-omgeving.

IT-systemen zijn de structuur waar het gehele bedrijf omheen is gebouwd en het is van cruciaal belang dat ze effectief worden beheerd. Bij een inbreuk kan het bedrijf te maken krijgen met negatieve berichtgeving, met name wanneer de vertrouwelijkheid van gegevens van klanten, leveranciers, medewerkers of aandeelhouders is geschonden.

De stabiliteit van de IT kan door meer dan alleen cyberaanvallen worden bedreigd. Wat betreft risicobeperking, moet IT effectief worden beheerd om te zorgen voor passende naleving, afstemming op een bedrijfscontinuïteitsplan en een verminderde blootstelling aan risico’s van derden. Dit moet allemaal gebeuren op bedrijfsbrede schaal.

Download de pdf voor meer informatie.

IT Risk and Compliance ...

File size: 550,92 KB File type: PDF