Hoe moet de overheid haar rol invullen om onze digitale veiligheid te waarborgen? De overheid worstelt met haar rol ten aanzien van het handhaven van digitale veiligheid en trekt nauwelijks parallellen met het
fysieke domein.

Highlights

  • In onze samenleving is de overheid ook verantwoordelijk voor digitale veiligheid.
  • De overheid worstelt met haar rol om digitale veiligheid te waarborgen.
  • Digitale veiligheid wordt te veel als nieuw probleem gezien.
  • Digitale veiligheid moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving.