De uitdaging bij de digitale cultuur: de kloof tussen leidinggevenden en medewerkers

Publish date:

Cultuur: obstakel of katalysator voor digitale transformatie? In ons onderzoek kijken we naar de vraag waarom de bedrijfscultuur het grootste obstakel is voor digitale transformatie.

Is de bedrijfscultuur een obstakel of een katalysator voor digitale transformatie? Komt het omslagpunt voor een organisatie wanneer ze zich realiseren dat de digitale transformatie niet zozeer technische veranderingen, maar vooral ook een cultuuromslag vereist?

Helaas blijft deze realisatie buiten het bereik van veel bedrijven, die proberen om innovatie en verandering te bewerkstelligen door middel van slimme technologieën en data. Bij de meeste bedrijven staan culturele aspecten de digitale transformatie in de weg, en dit probleem wordt alleen maar groter. In 2011 zei een meerderheid van de ondervraagden (55%) dat cultuur de belangrijkste horde op weg naar digitale transformatie was. Bij ons nieuwste onderzoek was dit percentage opgelopen tot 62%.

The Digital Culture Challenge

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan op basis van een duidelijke definitie van digitale cultuur. Download ons onderzoeksrapport om te begrijpen waarom organisaties moeite hebben met de digitale cultuur en wat ze hier aan kunnen doen. We hebben 1.700 personen (niet alleen executives maar ook managers en medewerkers) bij 340 bedrijven uit 8 landen en 5 sectoren ondervraagd. Daarnaast hebben we senior business executives van uiteenlopende organisaties uit meerdere sectoren geïnterviewd, evenals experts uit de academische wereld.

Klik hier voor een infographic van de bevindingen.

DTI Digital Culture Rep...

File size: 8,64 MB File type: PDF