Gestage groei in premie pensioenregelingen

Bij de pensioenregelingen in Nederland is er de laatste jaren een duidelijke trend zichtbaar in de groei van het aandeel van beschikbare premie regelingen. Dit jaar heeft de groei van beschikbare premie regelingen een extra stimulans gekregen vanuit verschillende hoeken, bijvoorbeeld door de komst van de Premie Pensioen Instelling (verder PPI). In dit artikel wordt nader ingegaan op gevolgen en mogelijkheden van deze ontwikkeling.