De toekomst van energie

Publish date:

Een nieuw energietijdperk breekt aan, maar wat kunnen we verwachten in 2040-2050?

De toenemende vraag naar energie door de groei van de bevolking, initiatieven op het gebied van “energie voor iedereen” en economische ontwikkelingen hebben geleid tot een grotere uitstoot van broeikasgassen. Terwijl duurzaamheid een wereldwijde aangelegenheid is geworden, moet onze sector zich afvragen: hoe kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen, ander beleid en gedragsverandering bijdragen aan de oplossing van dit probleem?

Bij Capgemini hebben we een unieke visie ontwikkeld die onze kijk weergeeft op de manier waarop de energiesector zich naar verwachting de komende twintig tot dertig jaar zal ontwikkelen. We hebben bewust voor deze tijdsspanne gekozen, omdat de prognoses voor 2040 en 2050 voldoende tijd bieden voor de ontwikkeling van strategische plannen, maar ook blijk geven van het noodzakelijke besef van urgentie van de klimaatverandering.

Bij het opstellen van dit rapport zijn we voor onze ideeën uitgegaan van drie breed geaccepteerde prognoses: 1. In 2040 zal de wereldbevolking zijn gegroeid tot 1,7 miljard, met name in stedelijke gebieden; 2. De vraag naar energie zal in 2040 met meer dan een kwart zijn toegenomen; en 3. Het is onwaarschijnlijk dat de wereld als geheel kan voldoen aan de doelstellingen zoals opgenomen in het klimaatverdrag van Parijs in 2015 of vergelijkbare energiedoelstellingen.

Hoewel dit rapport zich richt op de energietoekomst van bepaalde landen en regio’s, is onze analyse bedoeld om breder toegepast te worden. Het onderzoek biedt een wereldwijde kijk op de wijze waarop het energielandschap beïnvloed kan worden door de opkomst van nieuwe technologieën, verschuivingen in het gedrag van consumenten en politieke veranderingen.

Dit meest recente onderzoek van Capgemini is uitgevoerd in opdracht van onze klanten en partners. Aanvullende publicaties:

  • Het World Energy Markets Observatory (WEMO), een jaarlijks onderzoeksrapport over de elektriciteits- en gasmarkten in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië, China, India en Zuidoost-Azië. Dit document geeft een actueel beeld van de energiemarkt en schetst de trends op het gebied van transformatie.
  • Strategieën voor spelers op de energiemarkt, klantprojecten om de energiemarkt te analyseren en de bedrijfsstrategie voor de komende drie tot vijf jaar te bepalen.

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van het rapport voor de energiemarkt van 2040-2050:

  • De groei van de bevolking en wereldwijde economische ontwikkelingen hebben geleid tot een toenemende vraag naar energie, transport en bouwwerken met als gevolg meer uitstoot van broeikasgassen.
  • Het voorspellen van toekomstige energiescenario’s voor welke regio ook ter wereld is complex en hangt af van wel twintig belangrijke factoren die met elkaar samenhangen en in het rapport aan de orde komen.
  • De technologische ontwikkelingen blijven vooruitgaan, maar de komende twintig tot dertig jaar worden er geen fundamentele technologische ontwrichtingen verwacht die ingrijpende gevolgen hebben voor het streven om CO²-neutraal te worden.
  • Desalniettemin kan de vooruitgang van digitale technologieën in kerngebieden van nut zijn bij de aanpak van een aantal uitdagingen en hiaten waarmee de sector momenteel kampt.

The Future Of Energy POV

File size: 4,93 MB File type: PDF

Ontmoet onze experts