De vermogensbeheersector wereldwijd is getuige van een scala aan veranderingen. Deze veranderingen worden onder andere veroorzaakt door zwakke economieën in de ontwikkelde wereld, sterke groei van zich ontwikkelende markten zoals die van China en India, de onzekere politieke toekomst van Europa, de toename van regelgevend toezicht, en de nieuwe concurrentie van opkomende financieel-technologische bedrijven en hun innovatieve diensten voor vermogende particulieren (HNWI’s).

In deze tekst richten we ons met onze analyse op de invloed van de genoemde dynamische elementen op de spelers in de sector en de manier waarop zij inspelen op deze transformatiefase.