De verzekeringssector ondergaat een langzame maar zekere verandering. Deze verandering wordt veroorzaakt door ontwrichtende technologieën, externe marktkrachten, en de impact ervan op bedrijfsmodellen en operationele modellen in de verzekeringssector.

In deze tekst vindt u een overzicht van de tien voornaamste trends die op korte termijn voor veel bedrijven van strategisch belang zullen zijn.