In het digitale tijdperk wordt de functie van de IT-architect steeds minder technisch en is deze steeds nauwer verbonden met de bedrijfsstrategie. Architecten geven bedrijven een kijkje in de toekomst en integreren IT in de bedrijfsvoering zodat het bedrijf een betere kosteneffectiviteit kan realiseren, sneller van voordelen kan profiteren en haar concurrentiepositie kan verbeteren.