De kloof in digitaal talent: doen bedrijven voldoende?

Publish date:

Een onderzoeksrapport dat gezamenlijk door Capgemini en LinkedIn is opgesteld, laat zien dat de digitale kloof groter wordt.

Het probleem van de kloof in digitaal talent is niet enkel meer een HR-aangelegenheid, het is een organisatiebreed verschijnsel dat alle onderdelen van het bedrijf raakt.

We hebben een internationaal, sectoroverschrijdend onderzoeksprogramma uitgevoerd in samenwerking met LinkedIn om vraag en aanbod van digitaal talent te analyseren. We hebben ruim 1200 mensen bevraagd om het perspectief van zowel medewerkers als leidinggevenden te verkrijgen. We hebben interviews afgenomen bij leidinggevenden op het gebied van personeelszaken en talentbeheer binnen organisaties en ook bij recruiters van digitaal en technologisch personeel. Tegelijkertijd werkten we samen met LinkedIn om inzicht te verkrijgen in vraag en aanbod van specifieke digitale vaardigheden en digitale functies.

Enkele belangrijke bevindingen van het onderzoek

  • De digitale kloof in talent wordt groter. Een op de twee organisaties bij wie we het onderzoek uitvoerden, gaf te kennen dat de digitale kloof toeneemt. Verder gaf ruim de helft (54%) van de organisaties aan dat de digitale kloof in talent hun transformatieprogramma’s hindert en dat hun organisatie concurrentievoordeel is kwijtgeraakt als gevolg van een tekort aan digitaal talent.
  • Angst voor overbodig geworden vaardigheden kan personeelsverloop versterken. In totaal vindt 29% van de medewerkers dat hun set aan vaardigheden nu overbodig is geworden of dat binnen de komende twee jaar zal zijn, terwijl meer dan een derde (38%) van mening is dat hun set aan vaardigheden binnen de komende vier tot vijf jaar overbodig zal zijn gew.
  • De talentkloof in zachte digitale vaardigheden is groter dan van harde digitale vaardigheden. Het rapport geeft aan dat mensen met ervaring in zachte digitale vaardigheden zoals klantgerichtheid en passie voor leren het meest door organisaties worden gevraagd. Dit zijn kenmerken die steeds belangrijker worden voor een veelzijdige digitale professional.

Bron: Onderzoek Capgemini Digital Transformation Institute, Digital Talent Gap; juni–juli 2017, N=501 medewerkers.

Onze experts delen hun inzichten in deze podcast. 

 

Report: The Digital Talent...

File size: 4,57 MB File type: PDF

Infographic

File size: 238,18 KB File type: PDF