Het groeiende volume van grote betalingen heeft de behoefte aan robuuste systemen voor liquiditeitsbeheer aan het licht gebracht. Banken die betalings- en transactiediensten aanbieden, moeten op consistente wijze de liquiditeitsrisico’s beheersen die in de loop van een handelsdag ontstaan door de openstaande betalingsverplichtingen. In dit artikel kijken we naar de impact van de liquiditeitsvereisten volgens Basel III op het liquiditeitsbeheer van banken die betalings- en kasbeheerdiensten aanbieden. Bovendien analyseren we de noodzaak om oplossingen voor liquiditeitsbeheer te ontwikkelen die de bank een centraal beeld geven van de saldo’s van liquide middelen.