De Business Data Lake van Pivotal biedt een flexibele blauwdruk om aan de toekomstige informatie- en analysebehoeften van uw bedrijf te voldoen. Hierbij worden de valkuilen van een traditionele EDW-implementatie echter vermeden. De producten van Pivotal helpen u problemen op te lossen, zoals het in overeenstemming brengen van zakelijke en lokale behoeften, het bieden van realtime toegang tot alle soorten data, de integratie van data uit verschillende bronnen en van uiteenlopende formaten en de ondersteuning van ad-hocanalyses.