Data, Cities en Citizens: de mogelijkheden en risico’s van Smart Cities

Publish date:

In Data, Cities en Citizens verkent Capgemini Invent samen met het Franse NetExplo niet alleen de mogelijkheden die de Smart City biedt, ook de risico’s.

Hoe gaan we om met de belofte van de Smart City dat alle maatschappelijke problemen verholpen kunnen worden? Wat zijn daar de keerzijden van?

Op een zevental gebieden biedt het rapport verdieping. De thema’s 1) afval, 2) mobiliteit, 3) energie, 4) milieu, 5) veiligheid, 6) zorg en 7) inclusiviteit passeren de revue. Daarnaast worden duidelijke handvaten geboden op het gebied van A) gedeelde data-infrastructuren, B) Ethiek en privacy, C) Digitale publieke dienstverlening en D) centralisatie van de burger.

Het utopische plaatje kan alleen gerealiseerd worden wanneer de handvaten verankert worden in een sterk publiek digitaal fundament, waar middels de thema’s handen en voeten aan gegeven worden. Lees verder hoe we de zero issues maatschappij samen kunnen verwezenlijken.

Smart City

File size: 8,93 MB File type: PDF