Capgemini implementeert een organisatiebrede oplossing voor datawarehousing, waarmee de bank zal beschikken over alle informatie ter ondersteuning van strategische beslissingen.