Financiële instellingen staan onder enorme druk om waakzaam te blijven en mee te helpen in de internationale strijd tegen terrorisme en illegale activiteiten. Naleving van de antiwitwaswetgeving (AML), de Bank Secrecy Act (BSA) en het Office of Foreign Assets Control (OFAC) blijft een groot risico voor alle financiële instellingen en een belangrijk aandachtspunt voor de regelgever. Slechte complianceprogramma’s kunnen leiden tot een toename van het risico. Voor veel financiële instellingen is dit dan ook reden om hun AML-/BSA- en OFAC-programma’s opnieuw onder de loep te nemen en na te gaan hoe adequaat ze zijn, hoe wordt omgegaan met eventuele reputatieschade en wat de financiële en regelgevende gevolgen van deze programma’s zijn.

Capgemini kan zijn cliënten bijstaan met advies en helpen bij de planning en implementatie van uitgebreide oplossingen (grens- en platformoverschrijdend) voor de identificatie, evaluatie en het beheer van de risico’s van witwassen en de financiering van terrorisme. Wij hebben veel ervaring met AML-compliance. Onze beproefde diensten zijn speciaal ontwikkeld om maximale naleving van de meest recente wet- en regelgeving te waarborgen voor een grote verscheidenheid aan institutionele structuren, bedrijfstakken en geografische markten.