Een geïntegreerde zorgstructuur voor chronisch zieken.

In 2009 zijn Proteion en MUMC een strategische alliantie CIRO+ aangegaan om de zorg aan patiënten met chronisch falen in Zuidoost-Nederland te versterken.

Capgemini Consulting is destijds gevraagd om samen met deze partijen een businessplan op te stellen waarin de aanleiding, de strategie en (financiële) voorwaarden om CIRO+ te realiseren beschreven worden. De gezamenlijke verkenning van het potentieel van CIRO en de kansen die de markt biedt heeft geleid tot een door Capgemini Consulting uitgewerkt businessplan waarin een heldere innovatieve visie richtinggevend is voor de positionering en vormgeving van CIRO.

Ontdek hier meer over ziekenhuistransformatie