Capgemini’s visie op predictive maintenance in de rail sector

Publish date:

Hoe komen railbedrijven vanuit een berg aan asset data naar relevante informatie en van gepland onderhoud naar predictive maintenance?

Capgemini is een belangrijke speler in de railsector. Zowel de railbedrijven die zich bezighouden met rolling stock als de infrastructuur en treinenbouwers behoren tot onze klanten. Onze ervaring is dat alle railbedrijven bezig zijn met verbeteren van assetmanagement, experimenteren met sensoring en IOT, en de wens hebben naar predictive maintenance te gaan om uiteindelijk tegen lagere kosten een hogere beschikbaarheid van treinen te bereiken.

Dit rapport beschrijft Capgemini’s visie hoe door middel van innovaties het railvervoer in Europa met een groeiend aantal reizigers slimmer, veiliger en met hogere beschikbaarheid kan plaatsvinden. Het rapport beschrijft de hindernissen die genomen moeten worden en best practices die kunnen worden toegepast om zo snel mogelijk de gewenste situatie te bereiken.

Download het Engelstalige visiedocument en/of neem contact op met Dick Hunnersen.

European Railways of the...

File size: 599,60 KB File type: PDF