Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, de technologie en de criminaliteit zijn aanleiding voor een transformatie van de operationele modellen voor de politie. Stilstand is geen optie. Het politiewerk heeft dringend behoefte aan meer connectiviteit, zowel op lokaal en nationaal niveau als wereldwijd.

t-Police is een oplossing van Capgemini die deze transformatie ondersteunt. Deze oplossing koppelt het politiewerk in het veld (front office) aan de ondersteunende diensten (back office) via goed geïnformeerde, consistente en onderling verbonden processen op basis van gemeenschappelijke technologieën.

t-Police, door Capgemini ontwikkeld op basis van de IT-platforms van Oracle eBusiness en Oracle Integrated Policing, is een katalysator voor verandering.