Een groep young professionals van Capgemini ontwikkelde op verzoek van Doenersdreef Zorg een applicatie die kan worden gebruikt door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleiders en docenten krijgen dankzij de applicatie inzicht in de ontwikkeling van de jongeren en kunnen zo tijdig bijsturen en inspelen op het ontwikkelproces van de jongeren.