Capgemini Invent Talks: Digital Talent Empowerment – power to the people!

Publish date:

Waarom zouden leiders afstand moeten nemen van traditioneel Talent Management en zich moeten richten op hedendaags Talent Empowerment? Empowerment is cruciaal voor het aantrekken, betrekken en ontwikkelen van talenten met de juiste vaardigheden om digitale transformatie te realiseren!

Digitale talenten zijn mensen die een combinatie van specifieke digitale zachte- en harde vaardigheden bezitten die cruciaal zijn om digitale transformatie te realiseren. Sanne Muller en Tim Gruijters spreken over Capgemini’s onderzoek in samenwerking met LinkedIn: the Digital Talent Gap. Dit onderzoek laat zien dat bij meer dan de helft van de geobserveerde organisaties de digitale transformatie hapert door het tekort van deze digitale talenten. Dit resulteert in een verlies van het concurrentievoordeel van deze organisaties. Ook laat dit onderzoek zien dat 55% van de organisaties erkent dat de Digital Talent Gap groter wordt. Daarom is het cruciaal om talenten met de juiste vaardigheden aan te trekken, betrekken en ontwikkelen om de digitale transformatie te realiseren. Talent Empowerment is de sleutel om dit te bereiken! Wij helpen onze cliënten om hun traditionele Talent Management toepassingen de transformeren naar nieuwe Talent Empowerment gedragingen die beter passen bij de behoeften van de digitale talenten van nu.

Neem contact op met onze experts:


Hieronder vind je eerdere afleveringen van Capgemini Invent Talks.