Met de Data Quality Capability Assessment service helpt Capgemini haar klanten in de financiële dienstverlening met het identificeren van te installeren of aan te passen processen en platforms en het opstellen van een routekaart voor het doorvoeren van de vereiste veranderingen en het verkrijgen van inzicht in alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Hedendaagse uitdagingen

Regelgevingsproblemen en andere zakelijke problemen worden tegenwoordig vaak veroorzaakt door de onderliggende gegevens. Als gevolg van gegevens van slechte kwaliteit maken ondernemingen onnodige kosten en riskeren zij zelfs zware strafmaatregelen van toezichthouders. Daarentegen genereren gegevens van hoge kwaliteit grote voordelen, zoals beter gefundeerde beslissingen en effectievere kruisverkoop en up-selling.

Momenteel moet er vanwege strengere regelgeving in Europa en de Verenigde Staten een coherenter bedrijfsbreed beheer van de gegevenskwaliteit worden gevoerd. De eerste stap is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de onderneming.

Het invoeren van een aanpak als deze vergt veel tijd, geld en moeite. Voordat een bedrijf een dergelijke grote investering doet, is het verstandig om eerst een duidelijk beeld te krijgen van de huidige staat van de gegevenskwaliteit. Capgemini biedt een service die u kan helpen om snel een duidelijk beeld van uw gegevenskwaliteit te krijgen: Data Quality Capability Assessment.

Oplossing

Onze kwaliteitsbeoordeling geeft een volledig beeld van de huidige capaciteiten en processen voor gegevenskwaliteitsbeheer van de onderneming, en maakt het mogelijk leemtes in het kwaliteitsbeheer te identificeren. Niet alleen worden belanghebbenden op gebieden zoals bedrijfsvoering, bedrijfsuitoefening en technologie geattendeerd op de kwaliteitsbeheerproblemen, maar ook verschaft de kwaliteitsbeoordeling een basis voor het formuleren van de benodigde visie en doelstellingen en de creatie van een routekaart om die doelstellingen te realiseren.

Kenmerken

We stemmen de kwaliteitsbeoordeling helemaal af op de behoeften van de klant, maar iedere beoordeling bestaat gewoonlijk uit de volgende onderdelen:

  • Definiëring van de beoogde kwaliteit in nauwe samenwerking met het hoger kader van de klant.
  • Inzicht in de huidige kwaliteit en identificering van leemtes op basis van de beoogde kwaliteit.
  • Definiëring van een best practice-aanpak voor de beoordeling van activiteiten op het gebied van gegevenskwaliteit en voor probleemoplossing waar nodig.
  • Identificering van de benodigde initiatieven voor het verbeteren van het volledige gegevenskwaliteitsproces tot het punt waarop het voldoet aan toekomstige bedrijfsbehoeften en regelgeving.
  • Creatie van een implementatieroutekaart voor uitvoering van deze initiatieven om de eerder geïdentificeerde leemtes te vullen.
  • Vaststelling van een governance-proces voor het implementeren van de gegevenskwaliteitsinitiatieven.

Neem vandaag nog de eerste stap op weg naar een bedrijfsbrede aanpak van gegevenskwaliteitsbeheer en neem contact met ons op via businessinfo@capgemini.com of benader een van onze experts.