Organisatiebrede analysemogelijkheden en inzicht als centraal aangestuurde managed service.