Toegang tot efficiënte Business Informatie met behulp van offshore mogelijkheden.

Het Business Intelligence Service Center (BISC) van Capgemini is in het leven geroepen om kostenefficiënt, hoogwaardige BI ontwikkeling en support te leveren aan grote internationale klanten. Met het BISC kunt u meer doen met minder. Het stelt organisaties in staat om BI activiteiten te industrialiseren zodat de zij meer verzoeken aankunnen, sneller kunnen leveren en een grote klanttevredenheid kunnen verzekeren. Met een uitgekiende mix van on- en offshore vaardigheden via onze Righshore-aanpak en met behulp van specifieke methodes, tools en best practices, is Capgemini in staat organisaties tijdig operationele data te verschaffen en deze toegankelijk te maken met heldere inzichten.