De situatie

Groot of klein. Iedere organisatie zoekt naar wegen om de efficiency en de flexibiliteit in de eigen backoffice te verhogen. Dit zorgt ervoor dat er sneller kan worden geanticipeerd op zowel een veranderende marktvraag als op nieuwe wet- en regelgeving. British American Tobacco (BAT) heeft zich daarom in 2011 tot doel gesteld om het aantal legacy applicaties met 50% te reduceren in 2017. Dit initiatief is complementair met het ‘TaO’  transformatieprogramma van het bedrijf. Dit gaat over de introductie van een onderscheidende doelarchitectuur en de uitrol van een mondiaal SAP template. Het doel is de reactiesnelheid te verhogen, gecombineerd met een lagere TCO (total cost of ownership).

De oplossing

BAT is een optelsom van een groot aantal acquisities. Hierbij zijn niet alleen nieuwe merken en markten aan het portfolio toegevoegd. Het bedrijf heeft evengoed een zeer divers portfolio geërfd van de bedrijven in de markten waarin het tegenwoordig zelf opereert. Het ‘TaO’  transformatieprogramma zal de doelarchitectuur implementeren, ondersteund door het wereldwijde SAP template. Maar de vraag hierbij bleef: hoe kan het applicatielandschap vereenvoudigd worden?

Capgemini is gevraagd deel te nemen in het internationale architectuurteam, eigenaren van het applicatieportfolio, en mee te helpen bij het definiëren van best practices. Hierbij maakt Capgemini gebruik van de bewezen WARP applicatie rationalisatie methodologie uit het Application Lifecycle Services portfolio. Er is gekozen voor een gefaseerde benadering, gevolgd door een proof-of-concept die een herbruikbare toolkit heeft opgeleverd waarmee de doelarchitectuurprocessen in kaart zijn gebracht van de bestaande applicatiecatalogus. Vier regio’s wereldwijd zijn geëvalueerd in 2012, waarbij per regio een vijfjarige marsroute is vastgesteld.

Het resultaat

BAT heeft vertrouwen in het feit dat de doelarchitectuur, verantwoordelijk voor het realiseren van efficiency in elke hoek van de onderneming in de komende jaren, goed is afgestemd op het geharmoniseerde applicatieportfolio dat dit moet ondersteunen. Het 5-jarige reductieplan omvat jaarlijkse doelstellingen met continue tussentijdse metingen om de kritieke proces-naar-applicatie afstemming te borgen en ervoor te zorgen dat de doelstelling voor 2017 steeds in het vizier blijft.