Om de kwaliteit van het brandweeronderwijs te verhogen, is landelijk het project ‘Versterking Brandweeronderwijs’ van start gegaan. In Flevoland is het project vertaald in ‘Programma Vakmanschap’, waarmee een verbeter- en kwaliteitsslag moet worden gerealiseerd in het aantoonbaar vakbekwaam zijn van alle vakmannen en –vrouwen van Brandweer Flevoland. In een tweedaagse ASE-sessie bij Capgemini Consulting werd een fundament gelegd voor een nieuw te bouwen vakbekwaamheidsorganisatie.