Value Chain Mining: inzicht in de werkelijke processen

Prestatiegericht werken en sturen vereist relevante informatie. De verkenning van ruwe data kent u al uit de technieken Business Intelligence (BI) en datamining. Maar dat is niet voldoende. Minstens zo belangrijk is inzicht in de proceskant. U kunt uit data bijvoorbeeld wel afleiden dat de performance van een bepaalde afdeling achterblijft, maar de vraag waarom dat zo is blijft onbeantwoord. En u kunt de verantwoordelijke manager van die afdeling er wel op aanspreken maar zit daar wel het probleem? Het is veel interessanter om over alle afdelingen heen de integrale workflow van uw organisatie in kaart te brengen om zo de echte knelpunten te kunnen aanwijzen en verbeteringen door te voeren. En dat kan met behulp van Value Chain Mining. Een nieuwe, waardevolle en geautomatiseerde techniek, gericht op processen, die inzicht geeft in de werkelijke gang van zaken in uw organisatie en de mate van compliance.