Business Information Management is niet van gisteren, letterlijk en !guurlijk. Met behulp van data is het immers mogelijk om slimme oplossingen te realiseren. Aan data is er overigens geen gebrek

Maar de traditionele aanpak – het opslaan van data in grote gegevenspakhuizen (datawarehouses) onder verantwoordelijkheid van deict-afdeling – is niet langer toereikend. Want niet het opslaan, maar het gebruik van data moet centraal staan. ‘Big data’ moet dan ook niet gezien worden als een bedreiging die we te lijf moeten gaan met veel hard- en software, maar als een kans om antwoorden te geven op vragen uit de business. Daarnaast gaat het steeds vaker niet alleen om het halen van waarde uit de intelligentie van de organisaties, maar ook om de snelheid waarmee je daartoe in staat bent. Kortom, het is tijd voor ‘business as unusual