Van Enterprise Data Warehouse naar Business Data Lake

Is het mogelijk dat de alomtegenwoordige analyse de volgende stap in het informatietijdperk voorstelt? Nieuwe, door big data mogelijk gemaakte bedrijfsmodellen zijn in opkomst. Managers staan erom te springen en willen deze toepassen om er hun voordeel mee te doen. Tegelijkertijd willen ze de ontwrichting beperken die beginnende bedrijven en aanverwante sectoren veroorzaken. De bedrijven die als winnaar uit de bus komen, zijn waarschijnlijk degene die zowel een cultuuromslag als een technologische evolutie weten te bewerkstelligen.In onze optiek kan dit worden bereikt door de afstemming van een bedrijfsgerichte bigdatastrategie in combinatie met de democratisering van analysetools, platforms en data lakes. Hierdoor kunnen de belanghebbenden van uw bedrijf inzichten verkrijgen, industrialiseren en in hun bedrijfsprocessen opnemen.

Er zijn innovatieve benaderingen nodig voor het vrijmaken van data die zit opgeslagen in silo’s. Daarnaast moeten zowel het delen van inzichten binnen het bedrijf als de voortdurende verbetering van inzichten worden bevorderd. Voor de een houdt dit een evolutie, voor de ander een revolutie in. Het risico van het in stand houden van de huidige situatie bestaat echter niet alleen uit het mislopen van kansen, maar ook uit een groeiende kloof tussen het bedrijfsleven en interne technologische functies.

Lees ons rapport over doordacht leiderschap hierover: Big & fast data: opkomst van kennisgedreven zakendoen.