De waarde van informatie rijst de pan uit en bedrijven kunnen er geen genoeg van krijgen. Ondanks de groei van big data worden er nog maar weinig middelen ingezet om deze te beheren. De Business Data Lake, een uniform datalandschap waarin organisaties zich efficiënt kunnen ontwikkelen en waarde kunnen creëren, speelt de belangrijkste rol op het gebied van deze digitale uitdagingen. Een Business Data Lake zorgt voor gecontroleerde toegang tot alle informatie en richt zich op alle eisen voor bedrijfsinformatie en niet alleen de informatie die in het datamodel van de onderneming past. Voor eindgebruikers betekent dit dat de gewenste data op verzoek kan worden geïntegreerd en geanalyseerd. Ze hoeven niet langer de IT-afdeling om hulp te vragen bij het gebruik van de gegevens. Voor IT betekent dit snelheid, kostenverlaging en verbeterde beveiliging en een nieuwe, meer op het bedrijf gerichte benadering van databeheer.