De druk op gemeenten en uitvoeringsorganisaties neemt toe. Met minder armslag krijgt u steeds grotere uitdagingen, of het nu om vluchtelingen, terrorismedreigingen of het daadwerkelijk vormgeven van de participatiemaatschappij gaat. Uw processen hierop inrichten vraagt om innovatieve oplossingen. Graag faciliteert u uw medewerkers om die te ontwikkelen.

Onze oplossing zorgt ervoor dat uw probleem wordt aangepakt én de competentie van uw eigen mensen zich ontwikkelt. In drie maanden doorlooptijd werken uw mensen aan een gedegen en haalbaar procesverbeteringsvoorstel. Iedere week wordt kort relevante theorie aangereikt, o.a. uit de Lean Six Sigma en DEMO-school. Diezelfde theorie wordt dan ter plaatse door uw eigen mensen toegepast, onder begeleiding van onze zeer ervaren coaches. Aan het eind heeft u naast het verbeterplan ook uw eigen mensen zo ontwikkeld, dat zij zo’n vraagstuk de volgende keer zelf kunnen aanpakken.