Capgemini implementeert een oplossing op maat voor de inning van belastingen door de Noorse belastingdienst.