Executive summary

De algemene rapportage van de Benchmark Beloning & Formatie laat zien dat het overgrote deel van de gemeenten in het licht van de bezuinigingen verwacht de formatie te reduceren en ambities bij te stellen. Verder biedt deze rapportage een beeld van het beloningsbeleid en de beloningspraktijk van gemeenten. Gemeenten kunnen in een specifieke rapportage hun opgegeven formatie, (functie)beloning en kosten voor de loonsom laten afzetten tegen vergelijkbare gemeenten. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen gemeenten in ambitieniveau en de mate van uitbesteding.