Security-management door beheersing van risico’s op moedwillige verstoringen.