Fraudepreventie is aan het uitgroeien tot een van de belangrijkste aandachtspunten voor financiële dienstverleners. Maar fraudebeheersystemen van de eerste generatie schieten tekort. Door over te stappen op een meer bedrijfsbrede aanpak van fraudebeheer kunnen financiële instellingen zich wapenen tegen de steeds verraderlijkere fraude en cybercriminaliteit en tegelijkertijd profiteren van talloze voordelen voor de organisatie.