Door de invoering van Basel III via de zogeheten Final US Rule in juli 2013 traden risicogerelateerde vraagstukken op het gebied van naleving en wetgeving opnieuw op de voorgrond in de bankensector. Toezichthoudende instanties onderwerpen de efficiëntie van regelgeving doorlopend aan een nieuwe evaluatie en introduceren periodiek aangescherpte normen voor risicomanagement. Basel III is een poging om de kwesties aan te pakken die in eerdere regelgeving, zoals Basel II, niet aan de orde zijn gekomen.