Zijn Nederlandse klanten wel op zoek naar een nieuwe FinTech bank of aanvullende diensten van FinTechs? In dit artikel wordt een antwoord gezocht op die vraag met behulp van de uitkomsten van door Kantar TNS uitgevoerd onderzoek onder Nederlandse consumenten. Deze resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van het World FinTech Report 2017. Ook wordt ingegaan op een van de technologische randvoorwaarden voor het realiseren van samenwerking tussen banken en FinTech bedrijven, het hebben van een standaard voor integratie.

Dit artikel is opgenomen in het rapport Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument?