Er vinden op dit moment op verschillende fronten disruptieve veranderingen plaats in de auto-industrie. Naast de ontwikkeling van elektrische voertuigen, connected technologieën, mobiliteitsdiensten en autonoom rijden, staan nieuwe businessmodellen rond de online verkoop van auto’s op de agenda van de automotive bedrijven. Dit rapport gaat in op de mogelijkheden die e-commerce biedt voor de auto-industrie, de uitdagingen voor adoptie en aanbevelingen omtrent wat de volgende stap zou moeten zijn.