Beschikbaarheid van en toegang tot innovatie zijn niet langer een probleem…