We hielpen AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings met het verbeteren van efficiëntie en samenwerking door hen te ondersteunen bij het consolideren van hun IT-systemen, zodat AkzoNobel haar activiteiten gecentraliseerd kan monitoren en managen.