AI rapport: organisaties bewust van ethiek, maar handelen nog te terughoudend

Publish date:

Trust me, I’m AI.

In de nasleep van de COVID-19-crisis is onze afhankelijkheid van AI enorm toegenomen. Vandaag de dag kijken we meer dan ooit tevoren naar AI om ons te helpen fysieke interacties te beperken, de volgende golf van de pandemie te voorspellen, gebouwen te desinfecteren en zelfs ons voedsel te bezorgen. Maar kunnen we erop vertrouwen?

In het laatste rapport van het Capgemini Research Institute – “AI and the Ethical Conundrum: How organisations can build ethically robust AI systems and gain trust” – hebben we meer dan 800 organisaties en 2.900 consumenten ondervraagd om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken op het gebied van ethiek in AI. We wilden begrijpen wat organisaties kunnen doen om over te stappen op AI-systemen die ethisch verantwoord zijn, hoe ze daar voordeel uit kunnen halen en wat de gevolgen zijn als ze dat niet doen. We ontdekten dat terwijl klanten steeds meer vertrouwen krijgen in AI-gebaseerde interacties, de vooruitgang van organisaties op het gebied van ethiek ondermaats is. En dit is gevaarlijk, want als het vertrouwen eenmaal geschonden is, kan het moeilijk zijn om het weer op te bouwen.

Consumenten merken dat bedrijven steken laten vallen. Zo mist 40% de transparantie over AI-beslissingen. Dit heeft verstrekkende gevolgen. In Nederland heeft 57% van de bedrijven te maken gehad met juridisch onderzoek naar hun AI-systeem en dataverwerking. Daarnaast kreeg 21% weerstand van klanten.

Ethisch verantwoorde AI vereist een sterke basis op het gebied van leiderschap, bestuur en interne praktijken rond audits, training en operationalisering van ethiek. Voortbouwend op dit fundament, moeten organisaties:

  1. Het doel van AI-systemen duidelijk in kaart brengen en hun algemene potentiële impact beoordelen.
  2. AI proactief inzetten om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.
  3. Diversiteit en inclusieprincipes proactief inbedden gedurende de hele levenscyclus van AI-systemen ter bevordering van de eerlijkheid.
  4. De transparantie vergroten met behulp van technologische hulpmiddelen, vermenselijk de AI-ervaring en zorg voor menselijk toezicht op AI-systemen.
  5. Zorgen voor technologische robuustheid van AI-systemen.
  6. Geef klanten de mogelijkheid om met behulp van privacy controles de leiding te nemen over AI-interacties.

Download ons rapport en ontdek hoe je als bedrijf de stap maakt naar ethisch verantwoorde AI-systemen.

Rapport-Ethics-in-AI

File size: 5,75 MB File type: PDF

Infographic-Ethics-in-AI

File size: 683,94 KB File type: PDF